HMS

Risikovurdering – HMS

Alle virksomheter må kartlegge sine risiko- og problemområder innenfor HMS. Deretter skal de sette i gang tiltak for å utbedre dem.

Kartleggingen kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold. Risikoen kan for eksempel være belastningslidelser, personalkonflikter, risiko for brann, forurensning av ytre miljø og personskader på arbeidstakere eller andre.

I en enkel risikoanalyse stiller du to spørsmål:

  • Hva kan gå galt, hvor sannsynlig er det, og hva er konsekvensene?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette eller redusere sannsynligheten for at det skjer?

Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer?

Etter kartlegging kreves handling.

Kartleggingen og vurderingen av risikoområder gir oversikt over hva som bør forbedres.

    • Leder, arbeidstakere og deres representanter må planlegge og prioritere tiltak.
    • Benytt gjerne verneombud og arbeidsmiljøutvalg der det finnes.
    • Lag skriftlig handlingsplan. Hva skal gjøres, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres.

Følg opp HMS-arbeidet

Leder har ansvar for å gjennomføre handlingsplanen og for at det systematiske HMS-arbeidet fungerer.

Alle arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler. De kan også komme med forslag til forbedringer. Dokumentasjon kreves.

Kartleggingen, risikovurderingen, handlingsplanen og oppfølgingsplanen må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn fra HMS-etatene.

Våre kurs

Om oss

Snorres Kurs og kompetansesenter ble etablert i 2008, av Snorre Lindsetmo. Lindsetmo er utdannet instruktør, og har erfaring på flere området, blant annet fra arbeid i forsvaret. Han er utdannet sjåfør og instruktør som truckfører, kranfører og anleggsmaskinfører.

Snorres Kurs og kompetansesenter er en sertifisert opplæringsbedrift.