For daglig leder

Innledning

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at ledere av virksomheter skal gjennomgå og kunne dokumentere opplæring i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Målgruppe

Administrative ledere, styrerepresentanter, linjeledere og fagledere i virksomheter.

Målsetting

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Beskrive de viktigste hovedutfordringer innenfor HMS
 • Gjengi de viktigste roller og oppgaver som ledere har i det systematiske

HMS-arbeidet

 • Kjenne til de mest sentrale metoder, verktøy og virkemidler som nyttes i HMS-ledelse
 • Redegjøre for organisatoriske og psykososiale faktorer som virker inn på det systematiske HMS-arbeidet
 • Praktisk trening i bruk av sentrale metoder og verktøy
 • Praktisk trening i de nødvendige samtalene.

Momenter og hovedtema

 • Kjenne til de mest sentrale metoder, verktøy og virkemidler som nyttes i HMS-ledelse
 • Redegjøre for organisatoriske og psykososiale faktorer som virker inn på det systematiske HMS-arbeidet
 • Praktisk trening i bruk av sentrale metoder og verktøy
 • Praktisk trening i de nødvendige samtalene.

Forskrifter og avtaler

 • Sentrale lover og forskrifter
 • Ansvar og roller
 • Sammenheng og helhet

Hovedutfordringer og faktorer som påvirker arbeidsmiljøet

 • Fysiske, tekniske, organisatoriske og psykiske og psykososiale faktorer
 • Ytre miljø og bærekraft

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

 • Systematisk internkontroll
 • Risikovurdering
 • Revisjon

Arbeidsmiljøfaktorer

 • Skader og ulykker
 • Fysiske/tekniske arbeidsmiljøfaktorer
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Ytre miljø

Arbeidsmiljø og relasjoner

 • Kommunikasjon
 • Informasjon
 • Inkluderende arbeidsliv

Våre kurs

Om oss

Snorres Kurs og kompetansesenter ble etablert i 2008, av Snorre Lindsetmo. Lindsetmo er utdannet instruktør, og har erfaring på flere området, blant annet fra arbeid i forsvaret. Han er utdannet sjåfør og instruktør som truckfører, kranfører og anleggsmaskinfører.

Snorres Kurs og kompetansesenter er en sertifisert opplæringsbedrift.