Anleggsmaskinførerkurs

Klasse M. 1 – 2- 3 – 4 – 5 – 6 – 20

Kurset omfatter

  • Innledning med krav til fører
  • Lover og forskrifter (555 – 522)
  • Anleggsbransjen (HMS)
  • Maskintyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
  • Ulykker / Årsakssammenheng
  • Natur og miljø
  • Geoteknikk
  • Maskinlære, sikring av last, stikking, nivellering
  • Dokumentasjon / bevis (sertifikat)

Gjennomføring

Kurset består av 24 timer teori, 8 timer praktisk bruk og 32 timer praktisk kjøretrening pr. maskinklasse.

Praktisk kjøretrening tas hos arbeidsgiver ved hjelp av fadderordning.

Én undervisningstime er 45 min.

Kompetanse

Ved bestått teori og praktisk prøve utstedes kompetansebevis for den aktuelle maskinen.

Våre kurs

Om oss

Snorres Kurs og kompetansesenter ble etablert i 2008, av Snorre Lindsetmo. Lindsetmo er utdannet instruktør, og har erfaring på flere området, blant annet fra arbeid i forsvaret. Han er utdannet sjåfør og instruktør som truckfører, kranfører og anleggsmaskinfører.

Snorres Kurs og kompetansesenter er en sertifisert opplæringsbedrift.