For verneombud

Innledning

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at verneombud, hovedverneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal gjennomgå og kunne dokumentere opplæring i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Opplæringen gjennomføres over 3 kurs-dager med korte teoretiske forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Det legges opp til praktiske øvelser og noe hjemmearbeid.

Målgruppe

Verneombud, Hovedverneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, linjeledere med HMS-ansvar og HMS- medarbeidere.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

 • Kunne redegjøre for de viktigste lover og forskrifter som regulerer arbeidet med systematisk helse, miljø og sikkerhet i virksomheter
 • Kunne gjengi hvilke roller, ansvar og arbeidsoppgaver som er knyttet til det systematiske arbeidet
 • Kunne redegjøre for de viktigste fysiske og tekniske faktorer som påvirker et forsvarlig arbeidsmiljø
 • Kunne redegjøre for de mest sentrale organisatoriske og psykososiale utfordringer som er knytte til godt arbeidsmiljø
 • Gjennom praktiske øvelser kunne opptre rasjonelt og kunne håndtere ulykker og psykososiale utfordringer på arbeidsplassen
 • Kjenne til og kunne benytte sentrale metoder og verktøy i det systematiske forebyggende arbeidet

Momenter og hovedtema

 • Hovedutfordringer i dagens arbeidsmiljø
 • Lover, forskrifter og retningslinjer for et forsvarlig arbeidsmiljø
 • Fysiske og tekniske faktorer som påvirker arbeidsmiljøet
 • Organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
 • Metoder og verktøy i det forebyggende arbeidet

Varighet

3 dager + noe hjemmearbeid.

Våre kurs

Om oss

Snorres Kurs og kompetansesenter ble etablert i 2008, av Snorre Lindsetmo. Lindsetmo er utdannet instruktør, og har erfaring på flere området, blant annet fra arbeid i forsvaret. Han er utdannet sjåfør og instruktør som truckfører, kranfører og anleggsmaskinfører.

Snorres Kurs og kompetansesenter er en sertifisert opplæringsbedrift.