Go to Top

Anleggsmaskinførerkurs

Klasse M. 1 – 2- 3 – 4 – 5 – 6 – 20

Kurset omfatter

Innledning med krav til fører
Lover og forskrifter (555 – 522)
Anleggsbransjen (HMS)
Maskintyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
Ulykker / Årsakssammenheng
Natur og miljø
Geoteknikk
Maskinlære, sikring av last, stikking, nivellering
Dokumentasjon / bevis (sertifikat)

Gjennomføring

Kurset består av 24 timer teori, 8 timer praktisk bruk og 32 timer praktisk kjøretrening pr. maskinklasse. Praktisk kjøretrening tas hos arbeidsgiver ved hjelp av fadderordning.
Undervisningstimer er 45 min.

Kompetanse

Ved bestått teori og praktisk prøve utstedes kompetansebevis for den aktuelle maskinen.